Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Tin tức - Sự kiện

Đình lại 7 Nghị định vì Bộ luật Hình sự sai sót không thể thi hành

6/7/2016 9:34
Dân trí Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý tạm dừng việc ký ban hành 7 Nghị định quy định chi tiết Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Đây là các đạo luật buộc phải lùi hiệu lực thi hành vì Bộ luật Hình sự được phát hiện nhiều sai sót, phải sửa.

>> Sai sót trong Bộ luật Hình sự 2015 có thể không chỉ dừng ở con số… 90
 >> Quốc hội xem xét việc xin lỗi người dân về sai sót của Bộ luật Hình sự

 

 
Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và các Nghị định hướng dẫn thi hành dù không sai sót nhưng cũng phải tạm lùi vì có nhiều quy định liên quan đến Bộ luật Hình sự 2015.

Cụ thể, 7 Nghị định được tạm dừng việc ký ban hành là: Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng; Nghị định của Chính phủ quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự; Nghị định của Chính phủ quy định về đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; Nghị định của Chính phủ quy định xây dựng, thu nhập, lưu giữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam.

Ít ngày trước, Quốc hội đã có Nghị quyết quy định lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam từ ngày 1/7/2016 đến ngày Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự có hiệu lực thi hành, trừ một số quy định có lợi cho người phạm tội.

P.T

 

Các tin khác