Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Xuất Nhập Khẩu

Câu hỏi
Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC thời hạn thông báo kết quả kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan? Thời hạn kết luận kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Doanh nghiệp?
Câu hỏi
Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC thời hạn kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là bao lâu? Trường doanh nghiệp được kiểm tra có những tờ khai hải quan đăng ký ngoài...
Câu hỏi
Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC hồ sơ gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt gồm những chứng từ gì?
Câu hỏi
Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định về việc nộp dần tiền nợ thuế?
Câu hỏi
Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế?
Câu hỏi
Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch?
Câu hỏi
Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định về giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu?
Câu hỏi
Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan?
1/4Trang1234