Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

28/5/2015 19:1
Hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đang có những thay đổi đáng kể nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường và hội nhập quốc tế. Văn phòng luật sư Phương Thảo luôn sẵn sàng nắm bắt và đi cùng với những thay đổi đó để cung cấp các dịch vụ tư vấn của mình cho các doanh nghiệp trong nước và các công ty đa quốc gia kinh doanh tại Việt Nam về các vấn đề sở hữu trí tuệ.

Hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đang có những thay đổi đáng kể nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường và hội nhập quốc tế. Văn phòng luật sư Phương Thảo luôn sẵn sàng nắm bắt và đi cùng với những thay đổi đó để cung cấp các dịch vụ tư vấn của mình cho các doanh nghiệp trong nước và các công ty đa quốc gia kinh doanh tại Việt Nam về các vấn đề sở hữu trí tuệ. Văn phòng luật sư Phương Thảo đảm nhận việc chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để đăng ký nhãn hiệu, sáng chế, bản quyền từ những giai đoạn đầu tiên hoặc soạn thảo các hợp đồng li-xăng, hợp đồng nhượng quyền hoặc chuyển giao công nghệ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn trợ giúp khách hàng giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ như hàng nhái, hàng giả hoặc vi phạm nhãn hiệu.