Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Tư vấn pháp luật Lao động

Tư vấn pháp luật lao động

20/4/2012 20:22

   Dịch vụ của VPLS Phương Thảo trong lĩnh vực tư vấn pháp luật Lao động bao gồm:

 

  • Tư vấn các quy định của pháp luật về việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các hoạt động của doanh ngiệp.
  • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng lao động.
  • Tư vấn, soạn thảo nội quy, quy chế lao động.
  • Tư vấn, tham gia đàm phán, soạn thảo thỏa ước lao động tập thể.
  • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến bảo hiểm xã hội, chế độ lao động.
  • Tư vấn, tham gia giải quyết các tranh chấp về lao động.
  • Tư vấn, thực hiện các thủ tục cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Các tin khác