Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Mua bán doanh nghiệp

Câu hỏi
Xin phân biệt khái niệm mua bán hay sáp nhập giữa hai hay nhiều công ty với nhau. Trên thực tế, có những hình thức sáp nhập nào?
Câu hỏi
Các lưu ý đối với nhà đầu tư nước ngoài tiến hành M&A tại Việt Nam ?
Câu hỏi
Hạch toán đối với sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp ?
Câu hỏi
KHUNG PHÁP LÝ ĐIỀU TIẾT SÁP NHẬP, MUA LẠI DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM ?
Câu hỏi
Phân biệt hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp?
Câu hỏi
M&A là gì?
Câu hỏi
Mua bán doanh nghiệp -Một số quy định của pháp luật Việt Nam về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp
Câu hỏi
Tôi có câu hỏi sau xin được tư vấn: Thủ tục, hình thức, hợp đồng về hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp hiện nay như thế nào?
Câu hỏi
Các câu hỏi thường gặp về việc mua doanh nghiệp tại Úc
1/2Trang12