Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Lý lịch tư pháp

Câu hỏi
Pháp luật quy định như thế nào về việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp từ ngày 01 tháng 7 năm 2010?
Câu hỏi
Pháp luật quy định như thế nào về việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp có trước ngày 01 tháng 7 năm 2010?
Câu hỏi
Pháp luật quy định như thế nào về bộ phận đầu mối tra cứu, xác minh, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp và hình thức và phương thức cung cấp thông tin lý lịch tư pháp?
Câu hỏi
Pháp luật quy định như thế nào về việc Tra cứu thông tin lý lịch tư pháp về án tích có trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 để cấp phiếu lý lịch tư pháp?
Câu hỏi
Pháp luật quy định như thế nào về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp?
Câu hỏi
Tôi đang là sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Nay tôi yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Vậy tôi có phải nộp lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp hay không? Nếu phải nộp lệ phí thì tôi nộp bao...
Câu hỏi
Hiện nay pháp luật quy định như thế nào về mức thu lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp?
Câu hỏi
Thời hạn giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là bao lâu?
Câu hỏi
Tôi sinh năm 1967, hiện có quốc tịch Pháp, thường trú tại Pháp. Trước khi xuất cảnh đi nước ngoài (1980), tôi là công dân Việt Nam và đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng. Hiện tôi đang...
1/4Trang1234