Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Giao dịch bảo đảm

Câu hỏi
Công ty A được nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Công ty A có được thế chấp quyền sử dụng đất này tại Công ty B không?
Câu hỏi
Hiện nay, tôi muốn thuê một ôtô và một tàu thuỷ để chở hàng của hai công ty khác nhau, nhưng để được thuê thì phải có tài sản bảo đảm. Hỏi tôi có thể sử dụng quyền sử dụng đất của tôi để bảo đảm cho...
Câu hỏi
Trong trường hợp các Ngân hàng như ViettinBank, VietcomBank chuyển đổi hình thức sở hữu theo đó các chi nhánh của các Ngân hàng này với tư cách là Bên nhận bảo đảm trong các đơn Đăng ký giao dịch bảo...
Câu hỏi
Trường hợp ngân hàng muốn nhận thế chấp tài sản là tài sản hình thành trên đất tại khu công nghiệp của công ty A để đảm bảo cho khoản vay vốn của công ty B tại ngân hàng, vậy Ban quản lý khu công...
Câu hỏi
Giao dịch bảo đảm có đối tượng là quyền sử dụng đất có được thực hiện giữa cá nhân với cá nhân và được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được không?
Câu hỏi
Quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai có được thế chấp để vay vốn hay không?
Câu hỏi
Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (như nhà ở, nhà xưởng) có bắt buộc phải công chứng, chứng thực không? Nếu phải công chứng, chứng thực thì được quy định ở văn bản...
Câu hỏi
Đối với việc thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng góp vốn đầu tư hạ tầng và nhận nền nhà tại ngân hàng. Hợp đồng thế chấp đã được công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo. Hiện nay, tài sản đã...
Câu hỏi
Tôi cùng ba chị gái là đồng sở hữu nhà đất. Tôi đã ký để các chị tôi thế chấp vay tiền tại Ngân hàng. Hiện nay, số dư nợ còn lại là 500 triệu, và tôi cũng không biết khi nào mới lấy lại được sổ đỏ....
1/4Trang1234