Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Bộ máy Nhà nước

Câu hỏi
Nhiệm vụ quyền hạn của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và tiểu thủ công nghiệp ?
Câu hỏi
Nhiệm vụ quyền hạn của UBND xã, thị trấn trong lĩnh vực giáo dục, y tế xã hội, văn hoá và TDTT?
Câu hỏi
Nhiệm vụ quyền hạn của Uỷ ban nhân xã, thị trấn trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội và thi hành pháp luật ở địa phương?
Câu hỏi
Nhiệm vụ quyền hạn của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc thi hành pháp luật ?
Câu hỏi
Nhiệm vụ quyền hạn, của Uỷ ban nhân xã, thị trấn, trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải ?
Câu hỏi
Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân xã, phường, thị trấn trong lĩnh vực kinh tế?
Câu hỏi
Do đồng chí Chủ tịch UBND xã P được luân chuyển lên UBND huyện nhận nhiệm vụ mới nên anh V, chuyên viên của UBND huyện được điều động về bổ sung cho xã P. Hội đồng nhân dân xã đã tổ chức việc bầu bổ...
Câu hỏi
Xã X là một xã miền núi, địa bàn rộng, đi lại khó khăn. Dân cư trong xã phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp, hiểu biết pháp luật còn rất hạn chế. Do ảnh hưởng của phong tục,...
Câu hỏi
UBND phường Q được một dự án nước ngoài thông qua một cơ quan trung ương tài trợ 30 triệu đồng kinh phí để nâng cấp Tủ sách pháp luật và trang bị cho lãnh đạo chính quyền phường mỗi người một số đầu...
1/3Trang123