Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Dự án - Đầu tư

Câu hỏi
Khái niệm đầu tư và đầu tư phát triển? Giải thích tại sao các hoạt động đầu tư phát triển được tiến hành đầu tư theo dự án (xem thêm tại http://123doc.org/trang-chu.htm)
Câu hỏi
Chúng tôi đang thực hiện Quyết toán 01 công trình, nhưng khi gửi hồ sơ trình thẩm tra,phê duyệt quyết toán có những vướng mắc sau: đơn giá cát đắp sau lưng tường kè, theo dự toán được duyệt sử dụng...
Câu hỏi
Đơn vị chúng tôi đã kiểm toán một số công trình XDCB hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước ngân sách tỉnh (Công trình nhóm C ) Công trình đó có trình tự đầy đủ ( Đã được cấp có thẩm quyền phê...
Câu hỏi
Chúng tôi có một công trình được phê duyệt quyết toán năm 2013 và chúng tôi đã nộp kinh phí và lấy chứng từ của kinh phí thẩm tra phê duyệt quyết toán để lấy Quyết định phê duyệt quyết toán vốn hoàn...
Câu hỏi
Khi thực hiện dự án XD đường giao thông thì bị vướng hệ thống cấp điện, cấp nước nằm trong phạm vi thi công nền đường cần phải di dời. Chi phí cho việc di dời nêu trên không có trong dự án đầu tư và...
Câu hỏi
Xin quý Bộ trả lời giúp Hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Khối lượng được nghiệm thu thanh toán cho nhà thầu là khối lượng thực tế thi công theo thiết...
Câu hỏi
Tôi vừa làm quyết toán tiểu dự án thuộc Dự án WB6, Báo cáo quyết toán có đầy đủ biểu mẫu theo TT 19/2011/TT-BTC,có Báo cáo kiểm toán đã cắt 200 triệu chi phí xây lắp và đã được BQl, Nhà thầu đồng ý....
Câu hỏi
Dự án sử dụng nguồn vốn ODA và ngân sách nhà nước, quy mô dự án chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Trong hai giai đoạn có gói thầu chỉ định thầu Rà phá bom mìn vật nổ. Giai đoạn 1 đã...
1/1Trang1