Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Tư vấn pháp luật thường xuyên

Tư vấn pháp luật thường xuyên

18/3/2012

Để góp phần đảm bảo cho các doanh nghiệp kinh doanh thành công bằng việc mang đến cho họ dịch vụ tư vấn pháp luật chuyên nghiệp và hiệu quả nhất - văn phòng Luật sư Phương Thảo sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực pháp luật kinh doanh, thủ tục hành chính, thuế, tài chính, quản trị doanh nghiệp, lao động, sở hữu trí tuệ, pháp luật đầu tư,... thông qua việc ký hợp đồng tư vấn pháp luật thường xuyên với văn phòng Luật sư Phương Thảo.
1/1Trang1