Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Luật doanh nghiệp

Câu hỏi
Công ty cổ phần của tôi mới thành lập chưa đầy năm nhưng tôi muốn thay đổi người đại diện pháp luật và chuyển nhượng gần hết phần vốn góp 98% của mình cho cổ đông sáng lập. Tôi phải làm thế nào?
Câu hỏi
Tôi là giám đốc một công ty ở nước ngoài, muốn về quê hương mở chi nhánh hoạt động. Xin hỏi pháp luật Việt Nam quy định vấn đề này thế nào?
Câu hỏi
Doanh nghiệp là gì? Theo quy định của pháp luật có bao nhiêu hình thức tổ chức kinh doanh?
Câu hỏi
Luật Doanh nghiệp năm 2005 bắt đầu có hiệu lực từ ngày tháng năm nào? Đạo luật này có hiệu lực sẽ thay thế những đạo luật nào?
Câu hỏi
Chúng tôi đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu có được coi là góp vốn vào công ty không?
Câu hỏi
Theo quy định của pháp luật, thế nào là người có liên quan?
Câu hỏi
Chúng tôi là những Hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ mười lao động trở lên có phải đăng ký thành lập doanh nghiệp không?
Câu hỏi
Xin giải thích rõ, công ty hợp doanh hay công ty hợp danh? Bản chất của công ty này là gì?
Câu hỏi
Tôi là Việt kiều muốn trở về Việt Nam để đầu tư kinh doanh, vậy Nhà nước Việt Nam có bảo đảm gì đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp?