Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Cư trú

Câu hỏi
Việc hủy bỏ đăng ký thường trú trái pháp luật được quy định như thế nào?
Câu hỏi
Trước kia tôi ở khu vực X thuộc quận A, hiện nay tôi chuyển về sinh sống tại khu vực Y vẫn thuộc quận A. Tôi có phải xin giấy chuyển hộ khẩu về nơi ở mới hay không?
Câu hỏi
Khi nào thì bị xóa đăng ký thường trú?
Câu hỏi
Lệ phí đăng ký cư trú được quy định như thế nào?
Câu hỏi
Những trường hợp nào phải khai báo tạm vắng?
Câu hỏi
Thế nào là nơi cư trú của công dân?
Câu hỏi
Pháp luật quy định quyền tự do cư trú và hạn chế quyền tự do cư trú như thế nào?
Câu hỏi
Tôi có hộ khẩu ở tình HP, nhưng đã sinh sống và làm việc tại thành phố HN được 5 năm. Tôi đã đăng kí tạm trú ở nơi thuê nhà. Hiện nay tôi muốn là đăng ký thường trú tại thành phố HN có được không?
Câu hỏi
Chị tôi có đến công an nộp hồ sơ thường trú nhưng công an yêu cầu bồ sung giấy chứng nhận chỗ ở hợp pháp. Quy định của pháp luật về vấn đề này như thế nào?
1/11Trang1234567891011