Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Ngân hàng và Bảo hiểm

Ngân hàng và Bảo hiểm

1/12/2011 12:42

Văn phòng luật sư Phương Thảo cũng tư vấn và soạn thảo các tài liệu, văn bản cho ngân hàng và người đi vay về các hợp đồng vay, hạn mức tín dụng và các biện pháp bảo đảm như hợp đồng bảo lãnh, thế chấp hay cầm cố phù hợp, đăng ký các khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tư vấn cho các khách hàng là các công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ hàng đầu trên thị trường Việt Nam liên quan đến việc thành lập, hoạt động kinh doanh và phát triển sản phẩm của họ tại Việt Nam.

Các tin khác