Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Xuất Nhập Cảnh

Câu hỏi
Luật và các quy định hướng dẫn thủ tục xin cấp và gia hạn giấy phép lao động
Câu hỏi
Thời hạn tối đa của giấy phép lao động theo quy định mới là 2 năm.
Câu hỏi
Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
Câu hỏi
Người nước ngoài có giấy phép lao động được gia hạn visa hoặc cấp thẻ tạm trú bao lâu?
Câu hỏi
Nghị định102/2013/NĐ-CP quy định mới về xin cấp, gia hạn giấy phép lao động
Câu hỏi
Những trường hợp người lao động nước ngoài nào được miễn giấy phép lao động Việt Nam?
Câu hỏi
Hồ sơ, thủ tục xin giấy phép lao động theo quy định mới từ ngày 01/11/2013
Câu hỏi
Điều kiện xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định mới
Câu hỏi
Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam
1/6Trang123456