Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Chứng khoán và thị trường vốn

Chứng khoán và thị trường vốn

1/12/2011 12:44

Văn phòng luật sư Phương Thảo với đội ngũ nhân viên chất lượng và kinh nghiệm thực tiễn trong việc tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến thị trường vốn và chứng khoán như tư vấn tái cấu trúc nợ, và tái cấu trúc công ty trước khi chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu, cung cấp các ý kiến pháp lý cho các công ty chuẩn bị phát hành chứng khoán trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM hoặc Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội, giúp khách hàng thành lập các quỹ đầu tư ở trong nước hoặc nước ngoài. Khách hàng thường xuyên của chúng tôi là các công ty quản lý quỹ đầu tư, các công ty chứng khoán, các công ty đã hoặc chưa lên sàn giao dịch chứng khoán, các công ty cổ phần và doanh nghiệp nhà nước đang chuẩn bị cổ phần hóa.

Các tin khác