Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Tư vấn luật Thương mại

Tư vấn luật Thương mại

28/5/2015 18:15
Chúng tôi tự hào về kinh nghiệm và khả năng phối hợp chặt chẽ với khách hàng trong việc giải quyết những vấn đề pháp lý liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của họ.

Chính nhờ sự nổi trội này mà chúng tôi đã tạo dựng được vị thế vững chắc là một trong những hãng luật tư vấn doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam. Phạm vi hoạt động tư vấn luật thương mại và luật doanh nghiệp bao gồm và không chỉ giới hạn trong việc soạn thảo, sửa đổi các loại hợp đồng thương mại mà còn cung cấp các ý kiến tư vấn pháp lý nhằm giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình kinh doanh của khách hàng một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.

Các tin khác