Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Thương Mại Quốc Tế

Câu hỏi
Là nước đang phát triển, Việt Nam có được hưởng ưu đãi nào đặc biệt trong việc thực hiện các nghĩa vụ trong GATS không?
Câu hỏi
Việt Nam có thể áp dụng các điều kiện đối với dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài khắt khe hơn mức đã cam kết không?
Câu hỏi
Việt Nam có thể giảm bớt các điều kiện đối với các nhà cung cấp dịch vụ và dịch vụ nước ngoài so với cam kết không?
Câu hỏi
Nghĩa vụ riêng của mỗi nước trong Biểu cam kết riêng về dịch vụ bao gồm những loại nào?
Câu hỏi
GATS quy định các nghĩa vụ chung nào cho các nước thành viên?
Câu hỏi
Khi tham gia WTO, các nước thành viên có những nghĩa vụ gì trong lĩnh vực dịch vụ?
Câu hỏi
GATS có thay thế các chính sách của từng Chính phủ về thương mại dịch vụ không?
Câu hỏi
Những loại dịch vụ nào thuộc phạm vi điều chỉnh của GATS?
Câu hỏi
GATS là gì?