Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Hành chính

Câu hỏi
Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm quy định về chứng từ thu phí, lệ phí như thế nào?
Câu hỏi
Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm quy định đăng ký, kê khai phí, lệ phí; công khai chế độ thu phí, lệ phí; nộp phí, lệ phí; mức phí, lệ phí như thế nào?
Câu hỏi
Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm đối với tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá như thế nào?
Câu hỏi
Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm hành chính đối với thẩm định viên về giá; người có tài sản thẩm định giá và người sử dụng kết quả thẩm định giá như thế nào?
Câu hỏi
Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp thẩm định giá như thế nào?
Câu hỏi
Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm hành chính cung cấp số liệu, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và gian lận về giá như thế nào?
Câu hỏi
Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm hành chính trong giá hàng hóa, dịch vụ như thế nào?
Câu hỏi
Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm hành chính về bình ổn giá, trợ giá, trợ cước và hiệp thương giá như thế nào?
Câu hỏi
Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt và nguyên tắc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn như thế nào?
1/4Trang1234