Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Tư vấn

Tư vấn hợp đồng - Soạn thảo hợp đồng

28/5/2015 19:22
Dịch vụ của VPLS Phương Thảo trong lĩnh vực tư vấn hợp đồng - Soạn thảo hợp đồng bao gồm:

 

  • Tư vấn các quy định của pháp luật về việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các loại hợp đồng của doanh nghiệp.
  • Tham gia đàm phán, thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng của doanh nghiệp.
  • Nghiên cứu tài liệul iên quan,k tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng.
  • Thẩm định các nội dung trong bản dự thảo hợp đồng của doanh nghiệp với các đối tác theo các yêu cầu của doanh nghiệp và theo quy định của Pháp luật.
  • Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở của yêu cầu của doanh nghiệp cà theo các quy định của Pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng.
  • Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các quy định của Pháp luật về hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp.