Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Tư vấn

Tư vấn pháp luật thường xuyên

28/5/2015 20:8
Để góp phần đảm bảo cho các doanh nghiệp kinh doanh thành công bằng việc mang đến cho họ dịch vụ tư vấn pháp luật chuyên nghiệp và hiệu quả nhất - văn phòng Luật sư Phương Thảo sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực pháp luật kinh doanh, thủ tục hành chính, thuế, tài chính, quản trị doanh nghiệp, lao động, sở hữu trí tuệ, pháp luật đầu tư,...

 

Để góp phần đảm bảo cho các doanh nghiệp kinh doanh thành công bằng việc mang đến cho họ dịch vụ tư vấn pháp luật chuyên nghiệp và hiệu quả nhất - văn phòng Luật sư Phương Thảo sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực pháp luật kinh doanh, thủ tục hành chính, thuế, tài chính, quản trị doanh nghiệp, lao động, sở hữu trí tuệ, pháp luật đầu tư,... thông qua việc ký hợp đồng tư vấn pháp luật thường xuyên với văn phòng Luật sư Phương Thảo.

Dịch vụ tư vấn thường xuyên về mặt pháp lý của văn phòng Luật sư Phương Thảo cho các doanh nghiệp bao gồm:

  •  Tư vấn và trả lời mọi câu hỏi của doanh nghiệp về mặt pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (hình thức trả lời: trực tiếp đối thoại, qua điện thoại, email..)
  • Tư vấn về quản lý của doanh nghiệp, xây dựng phát triển và bảo vệ thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp.
  • Cung cấp thường xuyên các thông tin mới nhất có liên quan, có khả năng tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Cung cấp thường xuyên các văn bản pháp luật mới có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp qua email, fax, thư tín....
  • Hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối đa để đảm bảo tính chuẩn mực pháp lý, có lợi nhất, an toàn nhất trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Đối với doanh nghiệp không ở tại địa bàn Hà Nội, văn phòng Luật sư Phương Thảo sẽ bố trí thời gian làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp theo yêu cầu của doanh nghiệp (mọi chi phí ăn ở, đi lại phía doanh nghiệp phải trả cho Luật sư tư vấn)
  • Văn phòng Luật sư Phương Thảo dùng ưu đãi từ 10-20% giá trị hợp đồng khi hai bên ký hợp đồng tư vấn cho các công việc không nằm trong nội dung hợp đồng tư vấn thường xuyên.