Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Tư vấn

Tư vấn pháp luật lao động

28/5/2015 19:19

Dịch vụ của VPLS Phương Thảo trong lĩnh vực tư vấn pháp luật Lao động bao gồm:

 

  • Tư vấn các quy định của pháp luật về việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các hoạt động của doanh ngiệp.
  • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng lao động.
  • Tư vấn, soạn thảo nội quy, quy chế lao động.
  • Tư vấn, tham gia đàm phán, soạn thảo thỏa ước lao động tập thể.
  • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến bảo hiểm xã hội, chế độ lao động.
  • Tư vấn, tham gia giải quyết các tranh chấp về lao động.
  • Tư vấn, thực hiện các thủ tục cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam.