Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Thuế - tài chính

Câu hỏi
Xin cho hỏi thời gian để cơ quan thuế thực hiện kiểm tra hồ sơ hoàn thuế trước khi hoàn thuế cho doanh nghiệp là bao lâu?
Câu hỏi
Từ 01/1/2014, Công ty tôi nộp hồ sơ xin hoàn thuế có phải nộp “Chứng từ nộp thuế” cho cơ quan thuế không?
Câu hỏi
Công ty tôi thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau và đã nộp đủ hồ sơ xin hoàn thuế. Vậy tôi muốn hỏi sau bao lâu thì nhận được Quyết định hoàn thuế?
Câu hỏi
Năm 2014, Doanh nghiệp chúng tôi nộp hồ sơ xin hoàn thuế GTGT lần đầu. Xin cho hỏi doanh nghiệp chúng tôi có thuộc diện được hoàn thuế trước kiểm tra sau hay không?
Câu hỏi
Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, Cơ quan thuế có thay đổi gì về thời gian giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp hay không?
Câu hỏi
Hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gồm những giấy tờ gì?
Câu hỏi
Nếu không có sự thay đổi về NNT và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp thì việc kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có phải thực hiện kê khai lại hàng năm không?
Câu hỏi
Nếu có sự thay đổi về người nộp thuế hoặc các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp thì trong thời gian bao nhiêu lâu người nộp thuế phải thực hiện kê khai lại?
Câu hỏi
Việc kê khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp áp dụng với đối tượng nào?