Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Bán đấu giá tài sản

Câu hỏi
Công ty TNHH M là bên phải thi hành án tự nguyện giao tài sản thế chấp cho cơ quan thi hành án dân sự bán đấu giá tài sản để trả nợ cho Ngân hàng. Tôi muốn biết quy định của pháp luật về tự nguyện...
Câu hỏi
Vừa qua đơn vị tôi có được UBND cấp huyện giao thực hiện thủ tục bán đấu giá tài sản tịch thu xung quỹ Nhà nước. Trong quyết định xử phạt hành chính có nội dung xử phạt 200 triệu đồng và hình thức...
Câu hỏi
Thực hiện Quyết định thi hành án số 64/QĐ-CCTHADS ngày 29/11/2012 của Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện YC, Chấp hành viên đã kê biên quyền sử dụng đất của ông Hoàng Văn Binh, bà Vũ Thị...
Câu hỏi
Công ty TNHH M là bên phải thi hành án tự nguyện giao tài sản thế chấp cho cơ quan thi hành án dân sự bán đấu giá tài sản để trả nợ cho Ngân hàng. Tôi muốn biết quy định của pháp luật về tự nguyện...
Câu hỏi
Tôi dự định mua lại tài sản trên đất thuê của Công ty A. Tài sản đang thế chấp cho ngân hàng vay vốn, do không trả được nợ bị ngân hàng kiện và tòa án tuyên phát mãi để thu nợ cho ngân hàng). Quyền...
Câu hỏi
Tôi dự định mua lại tài sản trên đất thuê của Công ty A. Tài sản đang thế chấp cho ngân hàng vay vốn, do không trả được nợ bị ngân hàng kiện và tòa án tuyên phát mãi để thu nợ cho ngân hàng). Quyền...
Câu hỏi
Hợp đồng đấu giá tài sản được ký kết như thế nào?
Câu hỏi
Tôi muốn làm thủ tục Bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn đào tạo và tập sự) thì hồ sơ cần phải có những giấy tờ nào?
Câu hỏi
Thủ tục và trình tự bán đấu giá bất động sản quy định như thế nào?
1/3Trang123