Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Tư vấn pháp luật Dân sự

Tư vấn pháp luật Dân sự

23/3/2012 21:2
Dịch vụ của văn phòng Luật sư Phương Thảo trong lĩnh vực tư vấn pháp luật đất đai:
 1.  Tư vấn pháp luật đất đai

        Dịch vụ của văn phòng Luật sư Phương Thảo trong lĩnh vực tư vấn pháp luật đất đai:

 • Soạn thảo các văn bản hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất như: chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, thừa kế, thế chấp, cho thuê, góp vốn...
 • Tư vấn các quy định pháp luật đất đai liên quan đến sử dụng đất: tặng cho, thừa lế, chuyển nhượng, chuyển đổi, thế chấp, giao đất, cho thuê. thế chấp, góp vống bằng quyền sử dụng đất.
 • Đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán ký kết hợp đồng, địa diện giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai, nhà đất.
 • Tư vấn, giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan đến pháp luật đất đai về thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng.
 • Thực hiện các dịch vụ về nhà đất như xóa nợ thuế, sang tên, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Tư vấn soạn thảo đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện
 • Đại diện cho khách hàng, cử Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp đất đai tại các cấp thành phố và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

       2.    Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình

        Dịch vụ của văn phòng Luật sư Phương Thảo trong lĩnh vực tư vấn Luật hôn nhân và gia đình bao gồm:

 • Tư vấn các quy định chung của luật hôn nhân và gia đình
 • Tư vấn hòa giải ly hôn
 • Tư vấn phân chia tài sản, con cái khi ly hôn
 • Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi
 • Tư vấn khởi kiện và hướng dận thủ tục khởi kiện
 • Cử Luật sư đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyên lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền
 • Tư vấn thủ tục nhận nuôi con nuôi

       3.    Tư vấn pháp luật thừa kế

       Dịch vụ của văn phòng Luật sư Phương Thảo trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thừa kế

 • Tư vấn soạn thảo di chúc
 • Tư vấn các quy định chung của pháp luật về thừa kế
 • Tư vấn thừa kế theo di chúc
 • Tư vấn thanh toán và phân chia di sản thừa kế
 • Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi
 • Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện
 • Cử Luật sư thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền

Các tin khác