Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Chuyện về Nhân - Quả

Giả hổ giết người, cuối cùng bị hổ ăn thịt

11/3/2016

Người xưa nhắc nhở rằng: “Hãm hại người khác thì chính là đang tự hại bản thân mình”. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ như vậy.

Những chuyện về thiện ác nghiệp báo và đầu thai kiếp sau

10/3/2016

Phật dạy: "Phàm làm người ở cõi đời, sinh tử đều do nhân duyên. Do nhiều nhân duyên tạo ra gốc rễ tội lỗi..."

Nhân Quả Công Bằng Khi Đủ Duyên

7/3/2016

Nhân quả nghiệp báo rất công bằng, làm phước thì được an vui hạnh phúc, làm ác thì phải chịu quả báo khổ đau. Luật nhân quả rất công bằng không hề thiên vị một ai, khi hội đủ nhân duyên. Giết người thì mạng đền mạng, đó là luật pháp thế gian không thể chối cãi được, nhưng cũng tùy theo mức độ mà luật pháp có thể gia giảm.
1/1Trang1