Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Khiếu nại, Tố cáo

Câu hỏi
Ai có quyền khiếu nại? khiếu nại cái gì?
Câu hỏi
Khi thực hiện khiếu nại, người khiếu nại có những quyền gì?
Câu hỏi
Người khiếu nại có nghĩa vụ gì?
Câu hỏi
Khi có một quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính mà người khiếu nại cho là trái pháp luật thì trước hết cần khiếu nại đến cơ quan nào? Thời hiệu khiếu nại là bao lâu?
Câu hỏi
Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là bao nhiêu ngày?
Câu hỏi
Nếu hết thời hạn trên mà khiếu nại không được giải quyết thì người khiếu nại có thể làm gì? Thời hạn là bao lâu?
Câu hỏi
Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai là bao nhiêu ngày?
Câu hỏi
Khi không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu thì người khiếu nại có thể khiếu nại tiếp đến cơ quan nào? Cần làm những thủ tục gì và trong thời hạn bao lâu?
Câu hỏi
Nếu hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai mà khiếu nại không được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì có được quyền khiếu nại tiếp không?...
1/4Trang1234