Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Hỗ Trợ Pháp Lý

Các hoạt động trợ giúp pháp lý của VP. luật sư Phương Thảo

19/4/2015

Từ khi thành lập Văn phòng đến nay VP. luật sư Phương Thảo và các cộng sự đã đi và tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý tại nhiều tỉnh/thành phố cho rất nhiều người từ các em học sinh tại các trường trung học phổ thông cho tới nhân dân ở các vùng sâu, vùng xa thuộc các tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Ban Mê Thuộc, Hà Bắc...và các quận, huyện của TP. Hà nội.

Trợ giúp pháp lý miễn phí

20/4/2015

Văn phòng luật sư Phương Thảo cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý, giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật.
1/1Trang1