Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Dự án - Đầu tư

HỎI - ĐÁP VỀ ĐẦU TƯ

Câu hỏi

Chúng tôi đang thực hiện Quyết toán 01 công trình, nhưng khi gửi hồ sơ trình thẩm tra,phê duyệt quyết toán có những vướng mắc sau: đơn giá cát đắp sau lưng tường kè, theo dự toán được duyệt sử dụng đơn giá cát xây, cát đúc với đơn giá chưa có VAT la 122.727 đồng/m3. Công ty chúng tôi trúng thầu thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi, đơn giá trúng thầu theo đúng yêu cầu hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu, đảm bảo đúng theo chế độ, chính sách của nhà nước, trong đó sử dụng cát san nền đắp sau lưng tường kè với đơn giá chưa có VAT là 63.636 đồng/m3. Tuy nhiên, khi gửi hồ sơ trình Sở Tài chính thẩm tra, phê duyệt quyết toán, Sở tài chính không chấp nhận, đề nghị phải giảm trừ quyết toán phần chênh lệch đơn giá cát nói trên. Chúng tôi đã giải trình nhưng Sở Tài chính không chấp nhận. Xin Vụ Đầu tư hướng dẫn.

Câu trả lời

Việc xác định giá trị quyết toán gói thầu do nhà thầu thực hiện theo hợp đồng phải căn cứ vào hình thức giá hợp đồng cụ thể mà hai bên đã ký kết phù hợp với quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng. Nội dung thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước thực hiện theo Điều 15, 16 Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.