Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Dự án - Đầu tư

HỎI - ĐÁP VỀ ĐẦU TƯ

Câu hỏi

Tôi vừa làm quyết toán tiểu dự án thuộc Dự án WB6, Báo cáo quyết toán có đầy đủ biểu mẫu theo TT 19/2011/TT-BTC,có Báo cáo kiểm toán đã cắt 200 triệu chi phí xây lắp và đã được BQl, Nhà thầu đồng ý. Nhưng khi trình nên Sở tài chính vẫn cắt tiếp 20 triệu nữa(lý do một số công việc có trong hợp đồng theo Hiệp định nhưng không phù hợp với quy định Việt Nam. Như vậy có đúng theo các quy định về quản lý các dự án vốn ODA không, và quy định về thẩm định phê duyệt quyết toán khi có Báo cáo quyết toán không(vì theo quy định khi có Báo cáo Kiểm toán thì cơ quan thẩm tra chỉ cần dựa vào Báo cáo Kiểm toán mà không cần kiểm tra lại khối lượng)

Câu trả lời

Sau khi nghiên cứu câu hỏi của độc giả Nguyễn Văn Tuấn về việc quyết toán tiểu dự án sử dụng vốn ODA; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về nội dung câu hỏi của bạn trình bày trên trang thông tin điện tử chưa đủ cơ sở để trả lời. Để trả lời câu hỏi của bạn cần phải xem xét hồ sơ cụ thể của dự án (như Hiệp định, hợp đồng...). Đề nghị bạn làm việc với Sở Tài chính để giải quyết nội dung công việc mà bạn đang thắc mắc. Tuy nhiên, theo quy định về quyết toán dự án hoàn thành hiện nay thì Báo cáo kiểm toán quyết toán hoàn thành chỉ là cơ sở để cơ quan thẩm tra thực hiện thẩm tra quyết toán chứ không phải là dựa vào kết quả kiểm toán để phê duyệt.

Đề nghị độc giả nghiên cứu và thực hiện theo quy định của Nhà nước./.