Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Mua bán doanh nghiệp

Câu hỏi
Tôi muốn bán doanh nghiệp tư nhân của mình hoạt động được hơn 10 năm thì tôi phải làm những thủ tục gì, và phải làm việc với những cơ quan nào?
2/2Trang12