Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Tin tức - Sự kiện

87,45% đại biểu Quốc hội đồng ý về việc ban hành Nghị quyết thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần

20/6/2015 16:49
Theo Báo cáo của Đoàn thư ký Kỳ họp thứ 9, với 411/470 phiếu đồng ý của đại biểu Quốc hội, chiếm tỷ lệ 87,45%, Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 9 về việc người lao động sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần thì được hưởng BHXH một lần.

Trước đó, sáng 27/5, tại phiên thảo luận ở Hội trường về Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, đa số đại biểu Quốc hội đã đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết bảo lưu Điểm c, Khoản 1, Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Điểm này quy định: “Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội”.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, Quốc hội sẽ gửi phiếu thăm dò ý kiến đến các vị đại biểu Quốc hội, sau đó sẽ xem xét quyết định theo ý kiến chung của đại biểu Quốc hội.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 4/6/2015, Đoàn thư ký Kỳ họp thứ 9 đã gửi Phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với nhóm lao động sau một năm nghỉ việc.

Kết quả như sau: số phiếu thu về hợp lệ là 470 phiếu. Số phiếu đồng ý là  411 phiếu, bằng 87,45% số phiếu thu về hợp lệ. Số phiếu không đồng ý là 48 phiếu, bằng 10,21% số phiếu thu về hợp lệ. Số phiếu có ý kiến khác là 11 phiếu, bằng 2,34 % số phiếu thu về hợp lệ.

Trên cơ sở kết quả xin ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan hoàn thiện dự thảo “Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc”.

Dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016, dự thảo Nghị quyết sẽ cho phép kéo dài việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 55 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2006.

Dự thảo Nghị quyết cũng giao Chính phủ hướng dẫn việc tổ chức thực hiện, tư vấn, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ về chính sách để tạo điều kiện cho người lao động được bảo lưu tham gia bảo hiểm xã hội hoặc lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật..

Đến năm 2020, Chính phủ sẽ đánh giá, tổng kết chính sách, khi cần thiết báo cáo Quốc hội để xem xét, sửa đổi chính sách bảo hiểm xã hội phù hợp với thị trường lao động, điều kiện kinh tế - xã hội và mục tiêu mở rộng đối tượng tham gia hệ thống an sinh xã hội.

Mặt khác, theo dự thảo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong phạm vi trách nhiệm của mình sẽ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

+ Theo dự kiến Chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 9, chiều 22/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc.

Đức Phương

Các tin khác