Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Lao động - Bảo hiểm

Câu hỏi
Tôi làm công nhân ở một công ty. Tôi không đi làm vào ngày phát lương và Ban giám đốc ko trả lương cho tôi. Vậy tôi muốn hỏi trong Bộ luật Lao động có khoản nào quy định công nhân không đi làm vào...
Câu hỏi
Quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi theo Bộ luật Lao động năm 2012
Câu hỏi
Theo Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012 thì khi chấm dứt hợp đồng lao động theo khoản 10, Điều 36 (do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh...
Câu hỏi
Tôi đang làm việc tại một công ty ở Khu Công nghiệp Long Thành. Tôi làm ở một công ty bắt đầu vào 27/5/2007 đến nay là ngày 27/12/2012, hiện tôi ký hợp đồng vô thời hạn vào...
Câu hỏi
Sau khi ra trường tôi được bệnh viện gửi vào bệnh viện khác học việc và trợ cấp mỗi tháng 500.000đ khi bệnh viện còn chưa hoạt động, thời gian đi học khoảng được 6 tháng. Từ đó đến nay bệnh viện giữ...
Câu hỏi
Chúng tôi gặp khó khăn khi áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải trong trường hợp này vì thủ tục quá phức tạp. Với những doanh nghiệp có 5-7 nghìn lao động, hàng tháng có khoảng 250 – 500 lao động...
Câu hỏi
Hiện nay tôi đang ký hợp đồng lao động có thời hạn 36 tháng đến nay đã thực hiện được 20 tháng, nay tôi muốn chuyển sang ký không xác định thời hạn thì có được không và văn bản pháp luật nào quy định...
Câu hỏi
Tôi nghỉ thai sản đúng quy định hiện hành là 04 tháng, có hồ sơ hợp lệ. Vậy tôi có phải đóng bảo hiểm y tế trong 4 tháng nghỉ này không?
Câu hỏi
Nếu một nhân viên làm việc với hợp đồng không thời hạn, do hoàn cảnh gia đình nên nghỉ làm không báo trước được chỉ kip đưa đơn 2 ngày sau đó người này nghỉ việc, thì người này có được tính lương 8...