Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Lao động - Bảo hiểm

Câu hỏi
Người lao động có phải hoàn trả cho doanh nghiệp khoản chi phí dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài mà doanh nghiệp đã trả cho bên môi giới để ký kết và thực hiện hợp đồng cung ứng lao...
Câu hỏi
Người lao động có thể nộp tiền dịch vụ cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài làm nhiều lần có được không?
Câu hỏi
Anh A đã nộp tiền dịch vụ cho cả thời gian làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài, nhưng nay phải về nước trước thời hạn do nhà máy thiếu việc làm. Vậy anh A có được hoàn trả số tiền đó không?
Câu hỏi
Khi hết thời hạn làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng, người lao động có được trả lại số tiền đã ký quỹ vào tài khoản của doanh nghiệp hay không? Số tiền ký quỹ được sử dụng như thế nào?
Câu hỏi
Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài phải có các điều kiện gì?
Câu hỏi
NLĐ có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài thì nộp Hồ sơ cho cơ quan nào? Hồ sơ gồm những gì?
Câu hỏi
Quyền của người lao động đi làm việc ở nước ngoài được pháp luật quy định như thế nào?
Câu hỏi
Nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài được pháp luật quy định như thế nào?
Câu hỏi
Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có quyền và nghĩa vụ gì với doanh nghiệp dịch vụ?