Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Lao động - Bảo hiểm

Câu hỏi
Trách nhiệm của Trung tâm Giới thiệu việc làm trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
Câu hỏi
Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
Câu hỏi
Nguyên tắc bảo hiểm xã hội được quy định ra sao?
Câu hỏi
Hiện nay, người tham gia BHYT tự nguyện mua thẻ BHYT phải đóng số tiền bao nhiêu? Nếu là hộ cận nghèo thì được hỗ trợ mua thẻ BHYT như thế nào?
Câu hỏi
Người sử dụng lao động có bị bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không?
Câu hỏi
Nhà nước có chính sách gì đối với bảo hiểm xã hội?
Câu hỏi
Thẩm quyền, trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại được quy định ra sao?
Câu hỏi
Luật Bảo hiểm xã hội quy định những vấn đề gì?