Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Lao động - Bảo hiểm

Quy định về việc ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Câu hỏi

Hiện nay tôi đang ký hợp đồng lao động có thời hạn 36 tháng đến nay đã thực hiện được 20 tháng, nay tôi muốn chuyển sang ký không xác định thời hạn thì có được không và văn bản pháp luật nào quy định về việc này hay không?

Câu trả lời

Câu hỏi của bạn liên quan đến việc áp dụng loại hợp đồng lao động quy định tại Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2012 về các loại hợp đồng lao động được ký kết giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Theo như bạn trình bày, hiện nay bạn đang được công ty ký hợp đồng lao động thời hạn 36 tháng và hiện tại bạn mới chỉ thực hiện hợp đồng này được 20 tháng, tức là chưa hết thời hạn hợp đồng. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 22 của Bộ luật Lao động năm 2012, bạn không có quyền yêu cầu ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Ngoài ra, theo quy định “Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn” thì người sử dụng lao động vẫn có quyền ký liên tiếp hai hợp đồng lao động có thời hạn 36 tháng, đến hợp đồng lao động thứ ba mới phải chuyển sang hợp đồng không xác định thời hạn. Do đó, nếu theo trình bày của bạn, bạn không nói rõ là bạn đang được ký hợp đồng lao động có thời hạn 36 tháng lần này là lần thứ mấy nên chúng tôi không thể kết luận về việc bạn có quyền yêu cầu ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn hay không.

 

Các văn bản liên quan:

Bộ luật 10/2012/QH13 Lao động

Trả lời bởi: CTV2

Các câu hỏi khác