Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Chính sách mới

Phí thẩm định điều kiện hoạt động trong lĩnh vực trọng tài thương mại

24/9/2016 0:54
(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập, hoạt động trong lĩnh vực trọng tài thương mại.

Người nộp phí theo quy định tại Thông tư này bao gồm: Tổ chức đề nghị thành lập, đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài thương mại và đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài thương mại; Tổ chức trọng tài nước ngoài đề nghị thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam và đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

Dự thảo đề xuất mức thu phí như sau:

Stt

Nội dung

Mức thu

(Đồng/lần)

1

Đối với Trung tâm trọng tài

 

a

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Trung tâm trọng tài thương mại.

3.000.000

b

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thay đổi nội dung thành lập Trung tâm trọng tài thương mại.

1.000.000

c

Phí thẩm định điều kiện hoạt động Trung tâm trọng tài thương mại.

1.500.000

d

Phí thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hoạt động Trung tâm trọng tài thương mại.

1.000.000

2

Đối với Chi nhánh của Trung tâm trọng tài thương mại

 

a

Phí thẩm định điều kiện hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài thương mại.

1.000.000

b

Phí thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài thương mại.

500.000

3

Đối với Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

 

a

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

4.500.000

b

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thay đổi nội dung thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

4.500.000

c

Phí thẩm định điều kiện hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

1.500.000

d

Phí thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

1.000.000

Theo dự thảo, Bộ Tư pháp thực hiện thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập, thay đổi nội dung thành lập Trung tâm trọng tài thương mại; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thu phí thẩm định điều kiện hoạt động và thay đổi nội dung hoạt động Trung tâm trọng tài thương mại; Chi nhánh của Trung tâm trọng tài thương mại; Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Khánh Linh

Các tin khác