Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Chính sách mới

Từ 2016, mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi giảm 2% lương

6/10/2015 16:27
(Chinhphu.vn) – Tại Khoản 3, Điều 56 Luật BHXH 2014 sửa đổi có quy định, mức lương hưu tính hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Ông Trần Tú (tranngoctu.cfe@...) hỏi: Quy định “sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%” nói trên có thể hiểu được tính bắt đầu từ ngày 1/1/2016 hay tính từ ngày 1/1/2018 trở đi theo cách tính của Khoản 1 và Khoản 2 Điều 56 Luật này?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời ông Tú như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 56 Luật BHXH 2014 sửa đổi có quy định, mức lương hưu tính hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Như vậy quy định này được thực hiện từ khi Luật BHXH 2014 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016.

Chinhphu.vn

Các tin khác