Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Chính sách mới

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên

24/9/2016 0:45
(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên.

Người nộp phí và lệ phí theo quy định tại Thông tư này bao gồm: Cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên; Quản tài viên đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân; Doanh nghiệp đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Bộ Tư pháp thực hiện thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên.

Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thu phí thẩm định điều kiện hoạt động quản lý, thanh lý tài sản.

Dự thảo đề xuất mức thu phí như sau:

Stt

Nội dung

Mức thu

(Đồng/hồ sơ)

1

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên:

100.000

2

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

400.000

3

Phí thẩm định điều kiện hoạt động quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân và doanh nghiệp đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

500.000

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Khánh Linh

Các tin khác