Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Chính sách mới

Phí, lệ phí cấp chứng chỉ luật sư

24/9/2016 0:48
(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư.
Người nộp phí theo quy định tại Thông tư này bao gồm: Người đề nghị cấp chứng chỉ luật sư phải nộp phí, lệ phí theo quy định; Tổ chức luật sư hành nghề luật sư nước ngoài đề nghị cấp, cấp lại, thay đổi nội dung hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh, công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam phải nộp phí theo quy định; Công ty luật nước ngoài đề nghị cấp, cấp lại, thay đổi nội dung hành nghề của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam phải nộp phí theo quy định.

Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam đề nghị cấp, cấp lại, thay đổi nội dung hoạt động phải nộp phí theo quy định; Công ty luật nước ngoài đề nghị cấp, cấp lại, thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam phải nộp phí theo quy định; Luật sư nước ngoài đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn hành nghề tại Việt Nam phải nộp phí theo quy định.

Tổ chức thu phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư là Bộ Tư pháp và các Sở Tư pháp.

Mức thu phí, lệ phí lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư, như sau:

Stt

Nội dung thu

Mức thu

(đồng/lần)

1

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

100.000

2

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư

400.000

3

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

20.000.000

4

Phí thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hành nghề của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

4.000.000

5

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

1.000.000

6

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam

2.000.000

7

Phí thẩm định điều kiện gia hạn hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam

1.000.000

8

Phí thẩm định điều kiện hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

400.000

 Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Khánh Linh

Các tin khác