Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Lao động - Bảo hiểm

Phụ cấp độc hại

Câu hỏi

Kính gửi quý cơ quan, hiện tôi đang công tác tại một trường Cao đẳng Sư phạm, công việc của tôi là quản lý hệ thống mạng máy, phòng server và toàn bộ các phòng máy thực hành máy tính của nhà trường. Với công việc đó, tôi xin hỏi liệu tôi có được hưởng phụ cấp độc hại hay không và nếu được tôi phải làm những thủ tục gì.

Câu trả lời

Hiện nay Bộ Lao động thương binh xã hội đã ban hành các văn bản như sau nhằm liệt kê danh mục công việc nặng nhọc, độc hại:

- Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995;

- Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/07/1996;

- Quyết định 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996;

- Quyết định số 190/LĐTBXH-QĐ ngày 03/03/1999;

- Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2000;

- Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/09/2003;

Theo những văn bản này thì công việc: “quản lý hệ thống mạng máy, phòng server và toàn bộ các phòng máy thực hành máy tính của nhà trường” không nằm trong danh mục công việc nặng nhọc, độc hại.

  

 

Các văn bản liên quan:

Quyết định 1453/LĐTBXH-QĐ Quyết định về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Quyết định 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH Về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Quyết định 915/LĐTBXH-QĐ Về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặt biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Quyết định 1629/LĐTBXH-QĐ Quyết định về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Các câu hỏi khác