Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Lao động - Bảo hiểm

Tôi phải bồi hoàn toàn bộ số tiền sửa chữa thiết bị do bất cẩn trong khi vận hành đúng hay sai

Câu hỏi

Tôi được giao quản lý và vận hành 01 (một) chiếc máy trộn bê tông của công ty, do bất cẩn trong khi vận hành, chiếc máy bị hỏng và phải sửa chữa hết 3.000.000đồng (ba triệu), công ty bắt tôi phải bồi hoàn toàn bộ số tiền sửa chữa. Đề nghị cho biết công ty làm như vậy có đúng pháp luật không?

Câu trả lời

Điều 89 Bộ luật Lao động 1994 quy định: “người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật về thiệt hại đã gây ra. Nếu gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất, thì phải bồi thường nhiều nhất ba tháng lương và bị khấu trừ dần vào lương theo quy định tại Điều 60 của Bộ luật lao động”.

Cụ thể là người lao động có quyền được biết lý do mọi khoản khấu trừ vào tiền lương của mình. Trước khi khấu trừ tiền lương của người lao động, người sử dụng lao động phải thảo luận với Ban chấp hành công đoàn cơ sở; trường hợp khấu trừ thì cũng không được khấu trừ quá 30% tiền lương hàng tháng (khoản 1 điều 60 Bộ luật Lao động 1994).


 

Các văn bản liên quan:

Bộ Luật Lao động

Các câu hỏi khác