Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Lao động - Bảo hiểm

Chế độ Bảo hiểm xã hội khi chưa đủ điều kiện nghỉ hưu

Câu hỏi

Mẹ tôi năm nay 53 tuổi, đã đi làm và đóng bảo hiểm xã hội được 13 năm tại một công ty của tập đoàn TKV. Xin hỏi nếu mẹ tôi đóng bảo hiểm 15 năm và về nghỉ năm 55 tuổi thì chế độ khi nghỉ của mẹ tôi như thế nào?

Câu trả lời

Theo điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, điều kiện để hưởng chế độ lương hưu đối với nữ giới bao gồm: từ đủ 55 tuổi và đã đóng bảo hiểm xã hội được 20 năm hoặc tuy dưới 55 tuổi nhưng đã đóng bảo hiểm xã hội được 20 năm và suy giảm sức lao động từ 61% trở lên.

Theo điểm a khoản 1 điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đóng bảo hiểm thì được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần.

Theo điều 56, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần là cứ mỗi năm làm việc sẽ được nhận 1,5 lần mức bình quân tiền lương , tiền công đóng bảo hiểm xã hội.

  

 

Các văn bản liên quan:

Luật 71/2006/QH11 Bảo hiểm xã hội

Các câu hỏi khác