Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Lao động - Bảo hiểm

Nghỉ việc theo Nghị định 132

Câu hỏi

Năm sinh trong CMND và trong sổ BHXH của tôi không giống với thực tế, tôi cần phải làm gì để sửa lại CMND và sổ BHXH để được nghỉ việc theo Nghị định 132.

Câu trả lời

 

Bạn không nói rõ trường hợp: năm sinh của bạn trong CMND có khớp với giấy khai sinh hay không, quá trình dẫn đến sai sót này như thế nào? Năm sinh ở giấy tờ nào là đúng để tiến hành điều chỉnh theo giấy tờ gốc.

Tại Điều 2.4 Phần VII Quyết định 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 về quản lý sử dụng sổ bảo hiểm xã hội “người tham gia BHXH, BHTN được cải chính họ tên ngày tháng năm sinh theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 về đăng ký quản lý về hộ  tịch và Thông tư 01/2005/TT-BTP hướng dẫn nghị định 158/2005/NĐ-CP cần có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ gốc liên quan đến việc xin điều chỉnh (giấy chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu…) sổ bảo hiểm xã hội để nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải có thêm công văn kèm theo danh sách người lao động điều chỉnh hồ sơ tham gia bảo hiểm của người sử dụng lao động gửi cơ quan bảo hiểm xã hội”. Toàn bộ các nội dung điều chỉnh sẽ được giám đốc ký đóng dấu sau phần in các nội dung điều chỉnh trên sổ bảo hiểm xã hội.   

 

Các văn bản liên quan:

Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch

 

Các câu hỏi khác