Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Lao động - Bảo hiểm

Em muốn hỏi trường hợp người tham gia bảo hiểm ốm đau phải nằm viện, thì có được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần không ạ

Câu hỏi

Em muốn hỏi trường hợp người tham gia bảo hiểm ốm đau phải nằm viện, thì có được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần không ạ?

Câu trả lời

Trường hợp người lao động đang tham gia BHXH bị ốm đau phải điều trị bệnh và có xác nhận của cơ sở y tế theo quy định thì sẽ được hưởng trợ cấp ốm đau. Trợ cấp BHXH 1 lần chỉ được hưởng nếu sau thời gian 1 năm người lao động không tiếp tục đóng BHXH và có yêu cầu nhận trợ cấp BHXH 1 lần.

Các câu hỏi khác