Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Lao động - Bảo hiểm

Tôi muốn hỏi về thủ tục để được hưởng BHXH khi nuôi con ốm nằm viện: Về hồ sơ và cách tính toán tôi phải thực hiện như thế nào

Câu hỏi

Tôi muốn hỏi về thủ tục để được hưởng BHXH khi nuôi con ốm nằm viện: Về hồ sơ và cách tính toán tôi phải thực hiện như thế nào?

Câu trả lời

Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ con ốm gồm: sổ bảo hiểm xã hội, giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) hoặc sổ y bạ của con (bản chính hoặc bản sao). Trường hợp cả cha lẫn mẹ đều tham gia BHXH: Nếu sau khi người trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định thì ngoài hồ sơ theo quy định trên, có thêm Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau (mẫu 5B-HSB) của người sử dụng lao động nơi người nghỉ trước đó đã hưởng hết thời gian theo quy định; danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau do người sử dụng lao động lập (mẫu số C66a- HD). Mức hưởng trợ cấp = 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc / 26 ngày x số ngày nghỉ việc chăm sóc con ốm đau. Nếu nghỉ ốm ở tháng đầu tham gia BHXH thì lấy mức lương của chính tháng đó để tính hưởng trợ cấp.

Các câu hỏi khác