Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Liên đoàn Luật sư

Kết quả cuộc họp Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam phiên họp lần thứ XX

15/7/2013 11:8
Ngày 08 tháng 07 năm 2013, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức phiên họp lần thứ XX mở rộng với sự tham gia của 17/21 Ủy viên Ban Thường vụ và một số Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Liên đoàn do luật sư Lê Thúc Anh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam chủ trì.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất những nội dung sau:

                1. Cho ý kiến với nội dung Dự thảo Báo cáo Chủ tịch nước về tổ chức và họat động của Liên đoàn luật sư Việt Nam; trình Hội đồng luật sư toàn quốc tại phiên họp lần thứ XI của Hội đồng;

                2. Cho ý kiến với Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ I và phương hướng công tác nhiệm kỳ II của Liên đoàn luật sư Việt Nam; trình Hội đồng luật sư toàn quốc cho ý kiến tại phiên họp lần thứ XI trước khi gửi lấy ý kiến của các Đoàn luật sư;

                3. Cho ý kiến với Dự thảo Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam (sửa đổi), trình Hội đồng luật sư toàn quốc cho ý kiến tại phiên họp lần thứ XI trước khi gửi lấy ý kiến của các Đoàn luật sư;

                4. Thông qua nội dung Báo cáo đánh về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Liên đoàn trong 06 tháng đầu năm 2013; rà soát kế hoạch triển khai trong 06 tháng cuối năm 2013.

                5. Nhất trí Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II; trình Hội đồng luật sư toàn quốc thông qua tại phiên họp lần thứ XI của Hội đồng.

                6. Đồng ý với Dự thảo Báo cáo kết quả khảo sát thi hành Thông tư 70/2011/TT-BCA ngày 10/10/2011 về hướng dẫn thi hành các quy định của BLTTHS về bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra và việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Viên Kiểm sát nhân dân tối cao và Liên đoàn luật sư Việt Nam để tổ chức Hội thảo tiếp thu ý kiến của đội ngũ luật sư được tổ chức vào sáng ngày 09.07.2013 tại Hà Nội.

                7. Cho ý kiến Dự thảo Đề án Trường đào tạo luật sư; giao Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng, phổ biến pháp luật hoàn chỉnh Đề án trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Ủy viên Ban Thường vụ tại phiên họp để triển khai các bước thảm định và trình Bộ Tư pháp váo Quý IV năm 2013.

                8. Cho ý kiến Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế bền vững của Liên đoàn; giao Ủy ban Phát triển kinh tế, tài chính  hoàn chỉnh Dự thảo trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Ủy viên Ban Thường vụ trình Hội đồng luật sư toàn quốc thông qua.

                9. Thông qua Đề án Quỹ hỗ trợ vì sự nghiệp luật sư; giao Ủy ban Phát triển kinh tế, tài chính  hoàn chỉnh Đề án trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Ủy viên Ban Thường vụ trình Chủ tịch Liên đoàn thay mặt Ban Thường vụ ký quyết định ban hành.

                10. Thông qua Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Ngày truyền thống của Luật sư Việt Nam (10/10/2013).

                11. Cho ý kiến về việc tổng kết Phong trào sáng tác ca khúc về Luật sư Việt Nam; giao Tổng Thư ký chỉ đạo Văn phòng Liên đoàn thực hiện.

                12. Về khiếu nại của luật sư Nguyễn Thanh Tài đối với Quyết định số 16/QĐKL-ĐLS ngày 11/12/2012 của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ về việc xử lý kỷ luật luật sư Nguyễn Thanh Tài,…..

                13. Một số công tác khác.

Phiên họp đã thành công tốt đẹp và Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã hoàn thành các nội dung đề ra.