Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Dịch vụ pháp lý

Luật sư với vai trò trung gian "Hoà giải"

18/11/2016 12:0
"Hòa giải" là một phương thức giải quyết tranh chấp với sự giúp đỡ của một bên thứ ba trung lập, các bên tranh chấp tự nguyện thỏa thuận giải quyết các tranh chấp phù hợp với quy định của pháp luật, truyền thống đạo đức xã hội. Đây là một phương pháp truyền thống và hiệu quả trong việc giải quyết tranh chấp giữa các cá nhân, tổ chức trong đời sống kinh tế - xã hội hiện đại.

Hiện nay tại Việt Nam, phương thức "Hoà giải" thường được tiến hành kết hợp với thủ tục tố tụng tại Tòa án, hoà giải thông qua cơ quan Trọng tài thương mại, hoà giải cơ sở tại UBND cấp xã, phường, thị trấn. Việc hòa giải giữa các bên tranh chấp chủ yếu do các thẩm phán hoặc trọng tài viên hoặc cán bộ, công chức tiến hành.


Để giữ vai trò trung gian hoà giải, bên thứ ba phải độc lập, nhưng phải hiểu rõ được vấn đề của các bên tranh chấp, có kỹ năng, kinh nghiệm về hòa giải và uy tín. Thực tế, mọi người thường nghĩ tới Luật sư với vai trò “thầy cãi” mà ít ai nghĩ tới việc mời Luật sư làm trung gian hoà giải. Trong khi đó, một Luật sư với kiến thức pháp lý, am hiểu pháp luật và các lĩnh vực trong đời sống xã hội và kinh nghiệm làm việc có thể đảm nhiệm rất tốt vai trò này.


Văn phòng Luật sư Phương Thảo với các luật sư có nhiều kinh nghiệm đã thực hiện tư vấn và tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều khách hàng là cá nhân, tổ chức. Trong quá trình hoạt động, không ít trường hợp Văn phòng Luật sư Phương Thảo nhận được yêu cầu cung cấp dịch vụ của các khách hàng có quyền lợi đối lập nhau trong cùng vụ án, vụ việc dân sự.


Để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, đồng thời giảm thiểu những mâu thuẫn xã hội phát sinh, các Luật sư của Văn phòng Luật sư Phương Thảo đã đứng ra làm trung gian hoà giải, tìm hiểu bản chất nguồn gốc phát sinh mâu thuẫn, vận dụng kiến thức và các quy định của pháp luật để tiến hành hoà giải, đưa ra những kiến nghị hợp lý, góp phần tác động vào tính thiện chí, đồng cảm giữa các bên để các bên dễ đi đến thống nhất trong giải quyết tranh chấp, đảm bảo tính hợp pháp trong thoả thuận giữa các bên. Hoạt động này không vi phạm điều cấm, đồng thời đảm bảo đúng nguyên tắc hành nghề của luật sự theo quy định của Luật Luật sư.

Các tin khác