Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Qui chế Văn phòng

Quy chế hoạt động của Văn phòng Luật sư Phương Thảo

2/12/2015 11:24
Căn cứ Luật Luật sư năm 2006, Căn cứ Điều lệ của Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, Văn phòng luật sư PHƯƠNG THẢO quy định về hoạt động của Văn phòng như sau

 

Phần I: Nguyên tắc hoạt động

 

Điều 1: Nguyên tắc cơ bản

1.1 Văn phòng Luật sư Phương Thảo (viết tắt là VPLS. PT) tên tiếng Anh là PHUONGTHAOLAWFIRM) được thành lập theo Giấy đăng ký hoạt động số 01010718/ TP/ĐKHĐ do Sở tư pháp Thành phố Hà nội cấp ngày 13/09/2011, hoạt động dưới sự lãnh đạo, điều hành trực tiếp của Trưởng Văn phòng – Thạc sĩ, Luật sư Phùng Thị Lan Phương.

1.2  VPLS. PT có Logo là tượng thần Nữ thần công lý mầu trắng – vàng trên nền mầu xanh rêu thẫm hoặc nền mầu nâu gỗ. Bên dưới dòng kẻ mầu vàng là Slogan của VPLS.PT: “Cam kết – Giá trị - Hiệu quả”.

1.3  Nguyên tắc hoạt động của VPLS. PT: lấy pháp luật và đạo đức xã hội làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Luật sư thuộc VPLS. PT không ngại khó khăn, gian khổ để bảo vệ chính nghĩa, đảm bảo công bằng, bình đẳng và tiến bộ xã hội, đảm bảo pháp chế XHCN.

1.4  VPLS. PT hoạt động theo các quy định của Luật Luật sư, Điều lệ của Đoàn Luật sư TP. Hà nội,  quy tắc đạo đức nghề nghiệp, ứng xử hành nghề luật sư, Nội quy, quy chế này và các quyết định của Trưởng Văn phòng.

1.5 Thời gian làm việc trong tuần: buổi sáng từ 08h00 đến 12h00, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30. Nghỉ buổi chiều thứ bẩy và cả ngày Chủ nhật, các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

 

Điều 2: Nhiệm vụ

2.1 Hỗ trợ pháp lý, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để mọi công dân sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức tuân thủ pháp luật, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước XHCN và quyền, lợi ích hợp pháp của mọi cá nhân, tổ chức.

2.2 Tư vấn pháp luật, soạn thảo hợp đồng, văn bản, chỉ ra tình trạng pháp lý và cung cấp những giải pháp pháp lý hữu hiệu để phòng ngừa rủi ro, tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước.

2.3 Tham gia giải quyết tranh chấp, giải quyết những mâu thuẫn về lợi ích giữa các tổ chức, các cá nhân theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2.4 Luật sư, chuyên viên pháp lý, nhân viên của VPLS. PT không ngừng học hỏi, rèn luyện, nâng cao kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng hành nghề luật sư để phục vụ tốt hơn cho xã hội, góp phần phát triển đội ngũ luật sư đáp ứng công cuộc đổi mới và cải cách hành chính, tư pháp.

2.5 Những hình thức hoạt động của VPLS. PT

2.5.1 Tư vấn pháp luật cho mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước qua Email, điện thoại, Fax và tư vấn trực tiếp tại Văn phòng.

2.5.2 Tham gia tố tụng tại Tòa án và Trọng tài thương mại

2.5.3 Đại diện ngoài tố tụng để đàm phán, thương lượng và thực hiện các thủ tục hành chính, pháp lý theo quy định pháp luật.

2.5.4 Dịch vụ pháp lý khác: soạn thảo hợp đồng, văn bản, di chúc, luật sư riêng…

2.5.5 Trợ giúp pháp lý miễn phí

 

Điều 3: Quyền hạn

3.1 Thực hiện các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực: Tham gia tố tụng, Tư vấn pháp luật, Đại diện ngoài tố tụng và Dịch vụ pháp lý khác.

3.2 Nhận thù lao Luật sư, tiền thưởng từ khách hàng

3.3 Thuê luật sư và nhân viên không phân biệt quốc tịch, giới tính quan điểm chính trị, tôn giáo để làm việc cho VPLS. PT và các chi nhánh của Văn phòng ở trong và ngoài nước.

3.4 Thành lập chi nhánh, Văn phòng giao dịch, Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

3.5 Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

 

Điều 4: Trách nhiệm

4.1 Hoạt động theo đúng lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hoạt động do Sở Tư pháp TP. Hà nội cấp.

4.2 Thực hiện đúng và đầy đủ những nội quy đã giao kết với khách hàng trong Hợp đồng dịch vụ pháp lý.

4.3 Bồi thường thiệt hại do lỗi mà luật sư của Văn phòng Luật sư Phương Thảo gây ra cho khách hàng trong khi thực hiện tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác.

4.4 Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Luật sư của Văn phòng theo quy định của pháp luật.

4.5 Niêm yết mức thù lao luật sư tại trụ sở của Văn phòng

4.6 Chấp hành quy định của pháp luật về lao động, thuế, kế toán, thống kê

4.7 Nhận luật sư tập sự và cử luật sư hướng dẫn luật sư tập sự theo sự giới thiệu của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà nội.

4.8 Thông báo cho Sở Tư pháp về tình hình tổ chức và hoạt động, những thay đổi trong hoạt động của Văn phòng, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động, sát nhập, chấm dứt hoạt động, mở chi nhánh… của Văn phòng theo quy định.

4.9 Chịu sự kiểm tra, giám sát, của Sở Tư pháp Hà nội, sự kiểm tra, giám sát các cá nhân luật sư trong việc hành nghề Luật sư của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà nội.

4.10 Chấp hành các yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra theo quy đinh pháp luật.

4.11 Cử Luật sư tham gia tố tụng bào chữa miễn phí trong các vụ án hình sự do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu, theo sự phân công của Đoàn Luật sư TP. Hà nội.

4.12 Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

Phần II: Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Văn phòng Luật sư Phương Thảo

 

Điều 5: Tổ chức nhân sự, hành chính

5.1 Chức danh lãnh đạo: Trưởng Văn phòng, Phó Trưởng Văn phòng, Chánh Văn phòng và các Trưởng phòng nghiệp vụ, Trưởng Chi nhánh, Tổ trưởng, Nhóm trưởng

5.2 Luật sư thành viên: là Luật sư đã ký kết hợp đồng làm việc, Luật sư cộng tác với VPLS. PT.

5.3 Luật sư tập sự (người tập sự hành nghề Luật sư): là người được VPLS. PT chấp nhận tập sự tại Văn phòng thông qua quyết định tiếp nhận người tập sự hành nghề Luật sư và cử luật sư hướng dẫn tập sự. (Xem quy chế tập sự tại Văn phòng LS. Phương Thảo).

5.4 Nhân viên gồm: Chuyên viên pháp lý, kế toán, thủ quỹ, văn thư, lái xe

5.5 Cộng tác viên: là các luật sư, chuyên gia pháp lý do Trưởng Văn phòng quyết định cộng tác thường xuyên hoặc trong từng vụ việc cụ thể đối với VPLS. PT.

5.6 Người học việc: là người chưa đấy đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để làm việc như một luật sư tại VPLS. PT mà họ chỉ có mặt tại Văn phòng hoặc tham gia cùng các Luật sư để học hỏi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hành nghề luật sư để hoàn thiện bản thân.

  

Phần III: Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Văn phòng, Phó trưởng Văn phòng, Chánh Văn phòng và các thành viên khác.

 

Điều 6: Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Văn phòng

6.1 Trưởng VPLS. PT là người đại diện theo pháp luật của Văn phòng Luật sư Phương Thảo.

6.2 Trưởng Văn phòng có thẩm quyền cao nhất trong việc điều hành và tổ chức hoạt động của VPLS. PT

6.3 Trưởng VPLS. PT chịu trách nhiệm báo cáo về hoạt động của Văn phòng trước Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư TP. Hà nội.

6.4 Trưởng Văn phòng có quyền quyết định các vấn đề về nhân sự, tiền lương, thưởng, phụ cấp, thù lao của các chức danh khác, các Luật sư, nhân viên trong VPLS. PT và duyệt chi các khoản từ nguồn thu của Văn phòng.

 6.5 Quyết định các vấn đề về đối nội, đối ngoại của VPLS. PT.

 

Điều 7: Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó trưởng Văn phòng

7.1 Là luật sư thường xuyên có mặt tại Văn phòng (đặc biệt là khi Trưởng Văn phòng vắng mặt) để phụ trách các công việc về chuyên môn: tiếp xúc khách hàng để nhận vụ việc, tư vấn pháp luật tại Văn phòng, hướng dẫn các luật sư, chuyên viên pháp lý soạn thảo các loại đơn thư, văn bản nhằm triển khai các vụ việc của Văn phòng theo kế hoạch của Trưởng Văn phòng.

7.2 Phối hợp với trưởng Văn phòng trong việc quản lý, điều hành hoạt động hàng ngày của Văn phòng.

7.3 Thay mặt Trưởng Văn phòng quản lý, điều hành các hoạt động của Văn phòng theo kế hoạch đã được phê duyệt khi Trưởng Văn phòng vắng mặt.

7.4 Xây dựng và phát triển các mối quan hệ, đối ngoại của Văn phòng.

7.5 Trong một số trường hợp cần thiết theo sự phân công của Trưởng Văn phòng thì Phó trưởng Văn phòng tham gia, giải quyết trực tiếp các vụ việc của Văn phòng với tư cách là Luật sư hoặc người đại diện theo ủy quyền của đương sự.

 

Điều 8: Nhiệm vụ và quyền hạn của Chánh Văn phòng, Trưởng phòng nghiệp vụ, Trưởng chi nhánh và các Tổ trưởng, nhóm trưởng

8.1 Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Văn phòng: phụ trách các công việc về văn thư, lưu trũ, quản lý tài liệu, hồ sơ, văn bản của Văn phòng. Phân công việc và giới thiệu công tác cho các Luật sư, chuyên viên, nhân viên của Văn phòng theo kế hoạch đã được phê duyệt của Trưởng Văn phòng.

8.2 Các Trưởng phòng nghiệp vụ, Tổ trưởng, Nhóm trưởng: là các chức danh phụ trách các lĩnh vực hoạt động của Văn phòng như: Trưởng phòng Tư vấn, Trưởng phòng Tranh tụng, Tổ trưởng Tổ Tranh tụng Dân sư có nhiệm vụ gắn liền với việc quản lý chuyên môn và chịu trách nhiệm trước Trưởng Văn phòng trong lĩnh vực hoạt động do mình phụ trách.

8.3 Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Chi nhánh: có trách nhiệm quản lý, điều  hành các công việc hàng ngày phát sinh từ Chi nhánh do mình phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng Văn phòng đối với hoạt động của Chi nhánh.

 

Điều 9: Nhiệm vụ và quyền hạn của Luật sư thành viên, người tập sự hành nghề Luật sư và chuyên viên pháp lý

9.1 Tiếp khách hàng của Văn phòng theo sự phân công của Trưởng VPLS. PT (trừ những khách hàng yêu cầu đích danh Luật sư). Tư vấn pháp luật tại trụ sở của VPLS. PT theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng Văn phòng. Tham gia Tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, soạn thảo văn bản, hợp đồng, liên hệ công việc, giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và tư vấn pháp luật, trả lời yêu cầu của khách hàng qua điện thoại, email, fax….

9.2 Chỉ nhân danh VPLS. PT thực hiện vụ việc và tư vấn pháp luật cho khách hàng (trực tiếp hoặc qua điện thoại, email) tại trụ sở của VPLS. PT.

9.3 Không được nhân danh VPLS. PT để tư vấn pháp luật, nhận, thực hiện dịch vụ pháp lý, nhận lợi ích vật chất từ khách hàng mà không có sự đồng ý của Trưởng VPLS. PT bằng văn bản.

9.4 Thường xuyên liên hệ với khách hàng theo sự chỉ đạo của các chức danh lãnh đạo để nắm bắt thông tin và thông báo thông tin về tiến trình giải quyết vụ việc.

9.5 Tận tâm thực hiện công việc được giao và phối hợp, tiếp nhận sự hỗ trợ của các Luật sư khác trong Văn phòng để hoàn thành tốt công việc.

9.6 Chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản, bảo mật hồ sơ thông tin về vụ việc do mình thụ lý. Nghiêm cấm tiết lộ thông tin, tài liệu về vụ việc, khách hàng và các thông tin khác về VPLS. PT ra bên ngoài vì bất cứ lý do gì.

9.7 Không được nhân bất kỳ một khoản tiền, quà hay lợi ích vật chất nào khác từ khách hàng ngoài các khoản thù lao Luật sư và chi phí hợp lý mà Văn phòng đã thu theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý.

9.8 Trường hợp không có khả năng, chuyên môn hoặc vì lý do nào đó mà không tiếp tục giải quyết vụ việc do khách hàng yêu cầu Luật sự phải đề nghị Luật sư khác có chuyên môn thay thế hoặc thông báo cho Trưởng Văn phòng biết để cử người thay thế. Không được từ chối yêu cầu chính đáng của khách hàng, gây thiệt hại đến lợi ích và uy tín của Văn phòng.

9.9 Không được làm việc với bên thứ ba, tiết lộ thông tin vụ viêc, thông tin khách hàng hoặc tham gia hoạt động nào khác mà có thể trực tiếp hay gián tiếp gây mâu thuẫn với VPLS. PT, khách hàng của Văn phòng.

9.10 Được nhận tiền lương, tiền thưởng, nhận thù lao, chi phí theo quy định của VPLS. PT. Trường hợp khách hàng không tiếp tục mời Luật sư thực hiện công việc theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký thì những luật sư tham gia/thực hiện hợp đồng chỉ được nhận thù lao theo khối lượng và kết quả công việc đã làm.

9.11 Trong trường hợp Luật sư, chuyên viên pháp lý, nhân viên của VPLS. PT chấm dứt hợp đồng lao động với VPLS. PT hoặc không làm việc tại VPLS. PT bởi bất cứ lý do gì thì phải bàn giao toàn bộ công việc đang phụ trách cùng các thông tin, giấy tờ, tài liệu có liên quan. Người chấm dứt hợp đồng lao động, thôi làm việc tại VPLS. PT không được tiết lộ thông tin khách hàng, thông tin về vụ việc hoặc các thông tin khác về VPLS. PT vì bất cứ lý do gì. Không được tiếp tục nhân danh Luật sư, nhân viên hoặc các chức danh khác của VPLS. PT để thu lợi bất chính. Nếu vi phạm quy định này, gây thiệt hại cho VPLS. PT thì phải bồi thường và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Điều 10: Nhiệm vụ, quyền hạn của nhân viên Văn phòng

10.1 Nhân viên Văn phòng là những người không được đào tạo chuyên ngành Luật, có nhiệm vụ giúp việc cho các Luật sư, chuyên viên pháp lý để triển khai các công việc hàng ngày.

10.2 Lên hệ các cơ quan, tổ chức để giao văn bản, tài liệu theo sự chỉ đạo của Luật sư.

10.3 Theo dõi, tổng hợp các hoạt động của các Luật sư và của Văn phòng

10.4 Phụ trách văn thư, thông tin, tư liệu, lưu trũ của Văn phòng và cập nhật các văn bản pháp luật mới.

10.5 Quản lý Website, email của Văn phòng và chịu trách nhiệm về việc hoạt động bình thường của các máy móc, thiết bị trong Văn phòng.

10.6 Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Văn phòng.

 

Điều 11: Nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán, thủ quỹ

11.1 Phụ trách công việc kế toán, tài chính, quản lý thu, chi của Văn phòng

11.2 Tuân thủ quy định của pháp luật về kế toán, tài chính

11.3 Thống kê danh sách và thông tin khách hàng trong Sổ khách hàng

11.4 Lập báo cáo Tài chính của VPLS. PT theo quy định

 

Điều 12: Nhiệm vụ, quyền hạn của người học việc

12.1 Học tập, rèn luyện theo sự hướng dẫn của Luật sư và các cán bộ quản lý của Văn phòng

12.2 Tuân thủ quy định về trang phục, giờ giấc làm việc của Văn phòng

12.3 Tham gia, giúp việc cho Luật sư và chuyên viên pháp lý trong việc nghiên cứu, tóm tắt hồ sơ, soạn thảo đơn thư, văn bản...

 12.4 Việc học tập tại Văn phòng không được làm ảnh hưởng đến công việc của các thành viên khác và không được làm ảnh hưởng đến uy tín của Văn phòng.

12.5 Thực hiện nghiêm túc mọi quy định của Văn phòng theo nội quy, quy chế này và theo quy định của pháp luật về học nghề.

 

Điều 13: Trách nhiệm chung của các thành viên

13.1 Mọi thành viên, chức danh trong VPLS. PT phải tuyệt đối tuân thủ sự quản lý, điều hành của Trưởng Văn phòng.

13.2 Tiếp nhận và thực hiện dịch vụ pháp lý với khách hàng theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý mà Văn phòng đã ký kết một cách chính xác, đúng thời hạn, đúng pháp luật, đảm bảo giữ gìn và nâng cao uy tín của VPLS. PT

13.3 Hợp tác, tích cực tham gia công việc chung, gìn giữ và bảo quản tài sản của Văn phòng. Giữ gin trật tự, vệ sinh chung tại VPLS. PT.

13.4 Giữ gìn, bảo vệ và nâng cao uy tín của VPLS. PT. Giữ gìn thông tin và bí mật trong mọi tổ chức và hoạt động của VPLS. PT. Giữ bí mật tuyệt đối về thông tin của khách hàng.

13.5 Đi làm đầy đủ, đến Văn phòng làm việc và ra về đúng giờ. Nếu đến muộn, về sớm so với thòi gian làm việc nêu trên, nghỉ làm hoặc vắng mặt phải có lý do chính đáng và được sự đồng ý của Trưởng Văn phòng.

13.6 Đầu tóc, trang phục gọn gàng, sach sẽ, lich sự, phù hợp với văn hóa công sở, quy định về trang phục của Đoàn Luật sư Hà nội, Liên Đoàn Luật sư Việt nam và thuần phong mỹ tục. Mặc áo sáng mầu, có cổ, quần sẫm mầu.

13.7 Trong thời gian làm việc phải giữ nét mặt, cử chỉ, đi đứng, phát ngôn đúng chuẩn mực, thể hiện thái độ làm việc lịch sự, tôn trọng khách hàng, tôn trọng người điều hành và tôn trọng, yêu mến đồng nghiệp của mình. Nghiêm cấm hành vi ảnh hưởng đến uy tín của Luật sư, của VPLS. PT, vi phạm nếp sống văn minh, trái các quy tắc đạo đức xã hội, quy định của pháp luật.

13.8 Tuân thủ chế độ thu, chi tài chính kế toán của Văn phòng.

13.9 Ngoài thù lao, chi phí mà Văn phòng đã thu theo thỏa thuận dich vụ pháp lý với khách hàng, các chức danh quản lý, Luật sư và các nhân viên khác không được phép đòi hỏi hoặc nhận từ khách hàng một khoản tiền, lợi ích vật chất nào khác.

13.10 Nghiêm cấm các chức danh quản lý, các Luật sư và các nhân viên của Văn phòng làm công việc riêng, nói chuyện riêng, nghe và gọi điện thoại riêng, tiếp khách riêng trong giờ làm việc. Không gây ồn ào hoặc có hành vi khác làm trở ngại công việc của người xung quanh.

13.11 Giữ gìn, bảo quản, sủ dụng tiết kiệm tài sản, trang thiết bị của Văn phòng. Chỉ xử dụng sách báo, hồ sơ, tài liệu, văn bản pháp luật và các trang thiết bị khác của Văn phòng hoặc của khách hàng để phục vụ cho hoạt động của VPLS. PT.

13.12 Tự chịu trách nhiệm đối với mọi hành vi hoạt động của mình ngoài phạm vi Văn phòng khi không tuân thủ đúng quy định của Văn phòng hoặc sự điều hành của Trưởng Văn phòng và các chức danh quản lý khác.

 

Điều 14: Chấm dứt hợp động lao động

14.1 Thành viên của VPLS. PT muốn chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng cộng tác làm viêc tại Văn phòng phải báo trước it nhất trước 30 ngày cho Trưởng Văn phòng, phải thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ cho Văn phòng bao gồm nghĩa vụ tài chính và bàn giao công việc

14.2 Khi thôi hoạt động tại VPLS. PT vì bất cứ lý do gì đều không có quyền yêu cầu chia tài sản hoặc các lợi ích vật chất khác thuộc sở hữu của VPLS. PT hay yêu cầu đền bù công sức đóng góp, xây dựng Văn phòng và không còn quyền sủ dụng tài sản, trang thiết bị của VPLS. PT.

14.3 Người bi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, hợp đồng cộng tác viên với VPLS. PT không được tiết lộ thông tin về khách hàng, thông tin nội bộ của VPLS. PT vì bất cứ lý do gì sau thời gianchấm dứt hợp đồng lao động.

 

Điều 15: Khen thưởng và kỷ luật

15.1 Đối với Luật sư Việc khen thưởng, kỷ luật đối với Luật sư tại VPLS. PT tuân theo các quy định trong Luật Luật sư, Điều lệ Đoàn Luật sư và các quy định có liên quan của các Hội nghị toàn thể Đoàn Luật sư.

15.2 Đối với các chức danh quản lý, Luật sư tập sự, nhân viên: Việc khen thưởng kỷ luật được thực hiện theo quyết định của Trưởng VPLS. PT

Điều 16: Hiệu lực của nội quy, quy chế

16.1 Các thành viên của VPLS. PT thuộc Đoàn Luật sư TP.Hà nội có nghĩa vụ, trách nhiệm chấp hành nghiêm túc, đầy đủ toàn bộ nội quy, quy chế này.

16.2 Nội quy, quy chế này gồm 16 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và thay thế các quy định trước đây của VPLS. PT trong việc bố trí cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động của Văn phòng.

 

 Trưởng Văn phòng Luật sư Phương Thảo

                               Đã ký

   

                 Phùng Thị Lan Phương

 

 

 

Các tin khác