Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Qui chế Văn phòng

Quy chế tập sự tại Văn phòng Luật sư Phương Thảo

2/12/2015 10:37
Căn cứ Luật Luật sư năm 2006, Căn cứ Điều lệ của Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, Văn phòng Luật sư PHƯƠNG THẢO quy định về hoạt động tập sự tại Văn phòng như sau

 

Điều 1: Mục đích, yêu cầu việc tập sự hành nghề luật sư

Tập sự là nhằm rèn luyện, nắm bắt được những điểm cơ bản về kỹ năng hành nghề Luật sư, về đạo đức, ứng xử nghề nghiệp Luật sư trong quá trình hành nghề; trừ những việc bị nghiêm cấm quy định tại Điều 9 Luật Luật sư; đạt được yêu cầu kiểm tra khi hết thời hạn tập sự.

 

Điều 2: Thủ tục đăng ký tập sự

Người đến đăng ký tập sự liên hệ với Bộ phận hành chính và phải nộp một bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

- Đơn xin tập sự

- Bản sao Bằng cử nhân luật có công chứng/chứng thực

- Bản sao Chứng chỉ tốt nghiệp lớp luật sư; nếu người tập sự mới tốt nghiệp và đang trong thời gian chờ cấp chứng chỉ thì phải nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Cả hai loại giấy tờ này đều phải được công chứng/chứng thực.

- Sơ yếu lý lịch tự thuật (có xác nhận của địa phương)

- Giấy khám sức khỏe

- 01 ảnh chân dung cỡ 3x4.

 

Điều 3: Tiếp nhận người tập sự

Sau khi người tập sự nộp đầy đủ hồ sơ xin tập sự, Văn phòng sẽ ra Quyết định tiếp nhận tập sự và phân công luật sư hướng dẫn.

 

Điều 4: Thời gian tập sự

Thời gian tập sự tại Văn phòng là 18 tháng tính từ thời điểm ra Quyết định tiếp nhận tập sự. Sau 18 tháng, người tập sự nào đủ điều kiện sẽ tham gia kỳ thi hết tập sự do Bộ tư pháp tổ chức. Nếu người nào trượt nhưng vẫn muốn tập sự tại Văn phòng sẽ phải làm thủ tục đăng kí gia hạn tập sự tại bộ phận hành chính. Văn phòng sẽ ra Quyết định gia hạn tập sự cho người đó. Thời hạn gia hạn tập sự tính từ thời điểm người tập sự làm thủ tục đăng ký tập sự lại cho đến khi thi hết tập sự đợt tiếp theo ít nhất là 06 tháng. Người xin gia hạn tập sự vẫn phải chấp hành mọi nội quy của Văn phòng.

 

Điều 5: Họp tập sự

 Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn vào sáng thứ 7 hàng tuần, mỗi tuần là một luật sư của Văn phòng chủ trì. Nếu người tập sự nào muốn chia sẻ kinh nghiệm cũng như kiến thức cùng các đồng nghiệp có thể liên hệ với bộ phận hành chính để được xếp buổi sinh hoạt chuyên môn do mình phụ trách.

 

Điều 6Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng trong việc giám sát tập sự hành nghề luật sư

- Tiếp nhận, đăng ký, giám sát quá trình hoạt động của người tập sự

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng hành nghề về đạo đức, ứng xử nghề nghiệp luật sư cho người tập sự

-  Lập hồ sơ để người tập sự được dự các kỳ kiểm tra do Bộ tư pháp tổ chức

- Thu phí đăng ký tập sự của người tập sự để lập hồ sơ, làm thủ tục cần thiết

- Phân công luật sư có kinh nghiệm, chuyên môn làm nhiệm vụ hướng dẫn cho người tập sự

- Theo dõi, giám sát quá trình tập sự nhằm đạt được mục đích, yêu cầu của Bộ tư pháp và Đoàn luật sư

- Kiểm tra và xác nhận sự đánh giá kết quả tập sự của luật sư hướng dẫn để gửi về Đoàn luật sư.

 

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của người tập sự

-Quyền của người tập sự:

+ Tham gia các buổi hội thảo chuyên đề do Văn phòng tổ chức

+ Được biết lịch xét xử các vụ án do luật sư của Văn phòng tham gia, có thể di dự phiên tòa cùng các luật sư thụ lý vụ án.

+ Tham gia các hoạt động tập thể của Văn phòng (các hoạt động thể thao, du lịch, liên hoan...)

+ Người tập sự được giúp luật sư hướng dẫn nghiên cứu hồ sơ vụ việc/vụ án, thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến vụ việc/vụ án, tham dự phiên tóa cùng luật sư hướng dẫn, ghi chép, thực hiện các công việc khác theo sự phân công của luật sư hướng dẫn.

+ Người tập sự được phản ánh và đề nghị lãnh đạo Văn phòng giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình tập sự với luật sư hướng dẫn, với bộ phận hành chính, với những thành viên khác của Văn phòng. 

+ Được luật sư hướng dẫn và Văn phòng đánh giá, xác nhận kết quả tập sự để làm thủ tục dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

- Nghĩa vụ của người tập sự:

+ Tham gia sinh hoạt chuyên môn sáng thứ bảy hàng tuần

+ Tuân thủ nghiêm chỉnh nội quy của Văn phòng

+ Nghiêm chỉnh chấp hành công việc mà luật sư hướng dẫn và lãnh đạo Văn phòng giao

+ Hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Văn phòng

+ Người tập sự không được tự giới thiệu mình là Luật sư, không được trực tiếp nhận, thực hiện dịch vụ pháp lý cho khách hàng; (nếu người tập sự giới thiệu việc cho Văn phòng sẽ được hưởng phí giới thiệu).

 

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của luật sư hướng dẫn

- Quyền của luật sư hướng dẫn:

+ Nhắc nhở người tập sự khi vi phạm Quy chế tập sự, vi phạm những quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp. Trường hợp người tập sự không tiếp thu ý kiến của luật sư hướng dẫn, luật sư hướng dẫn được quyền từ chối hướng dẫn. Trường hợp người tập sự vi phạm nghiêm trọng, luật sư hướng dẫn báo cáo bằng văn bản lên Trưởng văn phòng xem xét giải quyết.

- Nghĩa vụ của luật sư hướng dẫn:

+ Luật sư có trách nhiệm hướng dẫn người tập sự theo phân công của Trưởng Văn phòng

+ Luật sư hướng dẫn tận tình truyền đạt những quy định cơ bản về kỹ năng hành nghề và kinh nghiệm ứng xử nghề nghiệp trong các lĩnh vực hành nghề cho người tập sự (vídụ: Kỹ năng đọc, ghi chép hồ sơ vụ việc, tiếp xúc với người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; kỹ năng thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến vụ việc; kỹ năng xây dựng luận cứ và viết bài bào chữa, kỹ năng tham gia tố tụng tại phiên tòa...)

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho người tập sự tiếp cận với hồ sơ vụ án, với các luật sư (nếu được)

+ Luật sư hướng dẫn phải chịu toàn bộ trách nhiệm về những vụ việc mà người tập sự hành nghề luật sư thực hiện theo sự phân công và hướng dẫn của mình.

 

Điều 9: Các trường hợp kỷ luật, khai trừ người tập sự

- Không tham gia sinh hoạt tập sự tại Văn phòng mặc dù đó đăng ký tập sự

- Không hoàn thành hoặc hoàn thành không đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Văn phòng

- Tập sự tại một Văn phòng, Công ty luật khác cùng thời điểm tập sự tại VPLS Phương Thảo

- Có hành vi, lời nói gây mất đoàn kết trong nội bộ Văn phòng hoặc làm ảnh hưởng tới uy tín của Văn phòng cũng như các thành viên khác trong Văn phòng.

- Tự thực hiện dịch vụ pháp lý với khách hàng, tự thu tiền khách hàng dưới danh nghĩa là thành viên của Văn phòng nhưng không báo cáo với Văn phòng.

- Bị khiếu nại, tố cáo mà nội dung có liên quan đến đạo đức nghề nghiệp luật sư. Sau khi xác minh, Văn phòng thấy việc khiếu nại tố cáo đó là có căn cứ.

- Bị khởi tố hình sự, tạm đình chỉ để chờ có kết luận điều tra.

                                                                         

  Trưởng Văn phòng luật sư Phương Thảo

                         ( Đã ký)

 

 

              Phùng Thị Lan Phương

                       

Các tin khác