Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Văn hóa, Giáo dục Y tế

Cấp thẻ khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập

Câu hỏi

Chị Nguyễn Thu Hương và anh Phạm Văn Hảo kết hôn sau một thời gian chị Hương sinh cháu Phạm Hồng Linh, khi được một tháng tuổi thì cháu Linh bị viêm phổi, anh Hảo đưa cháu đến bệnh viện huyện khám bệnh và điều trị. Cán bộ bệnh viện huyện yêu cầu anh Hảo xuất trình Thẻ khám chữa bệnh cho cháu Linh, nếu không sẽ phải đóng tiền khám bệnh cho cháu. Do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn trong khi số tiền phải nộp khá cao, anh Hảo đã đến UBND xã để làm thủ tục xin cấp Thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập cho cháu Linh, cán bộ UBND xã yêu cầu anh Hảo phải xuất trình Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của cháu Linh nhưng anh Hảo không có các giấy tờ này. Vậy, cán bộ UBND xã phải hướng dẫn anh Hảo làm gì để đảm bảo quyền lợi cho cháu Linh?

Câu trả lời

Theo Thông tư 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 11  năm 2008. Tại mục 1 phần 2 Thông tư 29 quy định:

“1. Thủ tục cấp Thẻ khám chữa bệnh

a. Cha, mẹ, người giám hộ xuất trình giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) với Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em thường trú để làm căn cứ cấp Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

b. Trường hợp trẻ em chưa có giấy khai sinh thì cha, mẹ, người giám hộ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em; Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em cùng với việc cấp Thẻ khám chữa bệnh. Đối với những khu vực vùng sâu, vùng xa điều kiện đi lại khó khăn thì cán bộ Tư pháp hộ tịch có trách nhiệm phối hợp với cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ Uỷ ban nhân dân cấp xã làm thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ và cấp Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

c. Trường hợp trẻ em chưa có Thẻ khám chữa bệnh, nhưng cần đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập thì cần phải xuất trình giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh hoặc giấy chứng nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã làm căn cứ cho các cơ sở y tế công lập không thu tiền khám chữa bệnh của trẻ em.

d. Trường hợp trẻ em chưa có Thẻ khám chữa bệnh, chưa có giấy khai sinh, không có giấy chứng sinh, nhưng cần đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập thì Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh của trẻ em hiện đang thường trú tại địa bàn xã làm căn cứ cho các cơ sở y tế công lập không thu tiền khám chữa bệnh của trẻ em.”

Như vậy trong trường hợp này cháu bé con anh Hảo đó đang điều trị tại Bệnh viện, để đảm bảo quyền lợi cho cháu và gia đình, UBND xã nơi cháu thường trú thực hiện việc xác nhận về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh của cháu để làm căn cứ cho cơ sở y tế không thu tiền theo quy định tại điểm đ nêu trên.

- Sau đó thực hiện việc đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cháu bé theo quy định tại điểm b nêu trên. Trường hợp cháu bé không có giấy chứng sinh thì thủ tục đăng ký khai sinh được thực hiện theo quy định tại điều 15 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch như sau:

1. Người đi đăng ký khai sinh phải nộp Giấv chứng sinh (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn).

Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.

Trong trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em, thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.

2. Sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi khai sinh một bản chính Giấy khai sinh. Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.”

 

 

Các văn bản liên quan:

Thông tư 29/2008/TT-BLĐTBXH Về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập

Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch

Các câu hỏi khác